Ikon för Rikstermbanken

gamete intra-fallopian transfer

svenska termer: gamete intra-fallopian transfer
GIFT
definition:

metod för att utföra konstgjord befruktning

anmärkning:

Den går ut på att äggceller och spermier förs in med hjälp av en operation i äggledaren, där befruktningen är tänkt att ske.

engelsk term: gamete intra-fallopian transfer
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008