Ikon för Rikstermbanken

gallvägsdyskinesi

svensk term: gallvägsdyskinesi
definition:

smärtsamma rörelser i gallvägarna, ofta med kramper

anmärkning:

Orsaken är okänd. Kan också vara en sammanfattande benämning på rubbningar i gallvägssystemet som beror på sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008