Ikon för Rikstermbanken

galenik

svensk term: galenik
definition:

läran om läkemedelsberedning, dvs. överförandet av läkemedlet till en viss beredningsform, t.ex. tablett, kapsel eller salva

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008