Ikon för Rikstermbanken

frisättning

svensk term: frisättning
definition:

den process när läkemedel frigörs från t.ex. en tablett

anmärkning:

Frisättningshastigheten avgör hur fort läkemedlet kan tas upp i kroppen, och således ge effekt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008