Ikon för Rikstermbanken

fraktur

svensk term: fraktur
definition:

skelettbrott i ben eller brosk

anmärkning:

Beror oftast på att benet utsätts för en alltför stor belastning än det orkar med. De vanligaste symtomen är smärta och svullnad.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008