Ikon för Rikstermbanken

fototransduktion

svensk term: fototransduktion
förklaring:

När ljus omvandlas till elektriska signaler i speciella celler i ögats näthinna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008