Ikon för Rikstermbanken

fosforylas

svensk term: fosforylas
förklaring:

En grupp s.k. enzymer, dvs. ämnen som påskyndar kemiska reaktioner. Fosforylaser är bl.a. involverade i nedbrytningen av lagrat glukos (glykogen) till glukos som sedan kan användas som energi i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008