Ikon för Rikstermbanken

fosforsyra

svensk term: fosforsyra
förklaring:

Fosforsyra är en medelstark syra. Tandläkare använder fosforsyra för att rensa tandytan innan en fyllning. Inom livsmedelsindustrin används fosforsyra bl.a. som konserveringsmedel. Inom läkemedelstillverkning används fosforsyra som en buffert, för att hålla ett visst pH-värde.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008