Ikon för Rikstermbanken

fonofobi

svensk term: fonofobi
förklaring:

Ljudkänslighet, rädsla för starka ljud och oväsen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008