Ikon för Rikstermbanken

fluorescein

svensk term: fluorescein
definition:

färgämne som utsänder ljus av en annan våglängd än det ljus som det belyses med

anmärkning:

Man säger att ämnet fluorescerar. Om man misstänker att man har fått en skada på ögats hornhinna kan läkaren använda detta färgämne vid diagnostiken för att upptäcka en sådan skada.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008