Ikon för Rikstermbanken

flunitrazepam

svensk term: flunitrazepam
förklaring:

Aktiv substans av typen bensodiazepin i läkemedel som används vid sömsvårigheter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008