Ikon för Rikstermbanken

flerdospenna

svensk term: flerdospenna
förklaring:

En flerdospenna är ett hjälpmedel för att injicera läkemedel i kroppen. Flerdospennor används främst vid insulinbehandling.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008