Ikon för Rikstermbanken

flekainid

svensk term: flekainid
definition:

aktiv beståndsdel i vissa läkemedel som motverkar orytm i hjärtat, antiarytmiska läkemedel

anmärkning:

Flekainid används för att förebygga olika takykardier, hjärtrytmstörningar som karaktäriseras av en ökad hjärtverksamhet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008