Ikon för Rikstermbanken

fistel

svensk term: fistel
definition:

onormal förbindelse mellan ihåliga organ i kroppen som tarmar, gallblåsa och urinblåsa

anmärkning:

Ibland kan fistelgången mynna på huden. Fistlar kan uppkomma genom sjukdom eller operation.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008