Ikon för Rikstermbanken

fissur

svensk term: fissur
förklaring:

Anatomisk term som betyder spricka, springa eller fåra. Kan beskriva mindre sprickor i ben, fåror i organ eller sår i huden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008