Ikon för Rikstermbanken

fibrotisk

svensk term: fibrotisk
definition:

som avser eller hör ihop med sjukdomen fibros

anmärkning:

Fibros är en sjuklig bindvävstillväxt där omvandling normal bindväv till fast bindväv sker.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008