Ikon för Rikstermbanken

fettlever

svenska termer: fettlever
leversteatos [tå:’s] 
förklaring:

Ökat innehåll av fett i levercellerna, ett tecken på begynnande leverskada.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008