Ikon för Rikstermbanken

fetotoxisk

svensk term: fetotoxisk
förklaring:

Ett ämne som är fetotoxiskt är skadligt för foster. Beteckningen sätts på läkemedel eller kemikalier för att varna gravida från att använda läkemedlet eller arbeta med kemikalien, då det kan vara skadligt för fostret.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008