Ikon för Rikstermbanken

feokromocytom

svensk term: feokromocytom
definition:

en oftast godartad tumör i binjuremärgen

anmärkning:

Tumören gör så att onormalt mycket adrenalin och noradrenalin produceras. Detta medför bl.a. ett höjt blodtryck i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008