Ikon för Rikstermbanken

fenytoin

svensk term: fenytoin
förklaring:

Aktiv substans vilken används i läkemedel för att behandla vissa typer av epilepsi genom att motverka krampanfallen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008