Ikon för Rikstermbanken

fenylefrin

svensk term: fenylefrin
förklaring:

Fenylefrin är ett hjärtstimulerande medel och används om blodtrycksfall inträffar i samband med operationer eller vid överkänslighetsreaktioner (ex, vid getingstick). Fenylefrin binder till receptorer (små sensorer) på blodkärl som svarar med att dras samman. Blodtrycket kommer att stiga och återupprättar blodflödet till hjärnan och andra organ. Då blodtrycket stiger kommer hjärtat reflexmässigt att svara med att sänka hjärtfrekvensen. Fenylefrin kan på så sätt också användas då hjärtat slår för fort.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008