Ikon för Rikstermbanken

fas III-studie

svensk term: fas III-studie
definition:

klinisk prövning, där man undersöker och dokumenterar ett läkemedels effekt och biverkningar på den patientgrupp som läkemedlet ska användas på

anmärkning:

Här testas läkemedlet på patienter i varierande åldrar, som har fler sjukdomar samtidigt, samt patienter som äter andra läkemedel samtidigt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008