Ikon för Rikstermbanken

farynx

svenska termer: farynx
svalg
definition:

rörformigt organ som är övergången mellan mun–näshåla och mat–luftstrupe

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008