Ikon för Rikstermbanken

faryngotonsillit

svensk term: faryngotonsillit
definition:

inflammation i svalget och halsmandlarna orsakad av antingen virus eller bakterier

anmärkning:

Karaktäristiskt för sjukdomen är sväljsmärtor i kombination med feber och en allmän sjukdomskänsla. Beror inflammationen på en virusinfektion finns ingen effektiv behandling att tillgå. Om den däremot beror på bakterier går det att behandla med antibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008