Ikon för Rikstermbanken

farmakologi

svensk term: farmakologi
definition:

läran om läkemedel

anmärkning:

Beskriver läkemedels egenskaper, verkningsmekanismer och effekter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008