Ikon för Rikstermbanken

farmakodynamik

svensk term: farmakodynamik
förklaring:

Beskriver sambandet mellan den koncentration en patient har av ett läkemedel i blodet och den effekt läkemedlet ger. Detta bestäms av faktorer som har att göra med hur läkemedlet påverkar kroppen själv eller sjukdomsalstrande organismer i kroppen. Ett exempel på en sådan faktor är hur bra läkemedlet binder till en viss struktur i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008