Ikon för Rikstermbanken

facilitera

svensk term: facilitera
förklaring:

Betyder underlätta. Ordet kan användas i flera sammanhang men i fysiologiska sammanhang kan det innebära att man underlättar till exempel en nervimpuls att nå fram genom att förstärka den, att man underlättar ett flöde genom att man minskar motståndet eller att man underlättar något genom att upphäva en hämning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008