Ikon för Rikstermbanken

förmaksflimmer

svensk term: förmaksflimmer
definition:

den vanligaste formen av hjärtrytmstörning som beror på att hjärtats främre rum, förmaken, aktiveras oregelbundet vilket leder till att hjärtat dras samman med ojämna mellanrum

anmärkning:

Vanliga symtom är hjärtklappning och oregelbunden puls.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008