Ikon för Rikstermbanken

fördröjd överkänslighetsreaktion

svensk term: fördröjd överkänslighetsreaktion
definition:

allergisk reaktion som uppträder mellan 6 och 96 timmar efter kontakten med det allergiframkallande ämnet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008