Ikon för Rikstermbanken

fällning

svensk term: fällning
förklaring:

Fasta eller svårlösliga ämnen som bildas i en lösning som från början inte innehöll några fasta partiklar. Fällning kan bildas när två lösningar blandas som i och med blandningen reagerar med varandra och bildar en olöslig produkt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008