Ikon för Rikstermbanken

extremitet

svensk term: extremitet
definition:

utstickande del av kroppen så som ben eller arm

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008