Ikon för Rikstermbanken

extrasystolier

svensk term: extrasystolier
definition:

extraslag som kan uppträda i hjärtats förmak och/eller kammare

anmärkning:

Nästan alla människor kan få extraslag utan känd orsak.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008