Ikon för Rikstermbanken

extrapulmonell

svensk term: extrapulmonell
definition:

som sker eller befinner sig utanför lungorna

anmärkning:

Motsats till intrapulmonell.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008