Ikon för Rikstermbanken

extrakorporeal stötvågslitotripsi

svenska termer: extrakorporeal stötvågslitotripsi
ESVL
stenkross
definition:

metod som används för att ta sönder gallstenar och njursten i kroppen

anmärkning:

Med hjälp av ultraljud eller laser smulas stenarna sönder och kan därefter sköljas ut..

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008