Ikon för Rikstermbanken

extrakapsulär

svensk term: extrakapsulär
förklaring:

Kapsulär betyder kapselformad eller något som hör till en kapsel. Prefixet extra- betyder utanför-. Extrakapsulär betyder således utanför kapseln och syftar till kapslar i kroppen och inte läkemedelsberedningen kapsel. Man har till exempel kapselformade strukturer i ögat, prostatan och knäet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008