Ikon för Rikstermbanken

exsudat

svensk term: exsudat
definition:

vätska som kan utsöndras från ställen i kroppen som är inflammerade

exempel:

Exempel på exsudat är snor och var.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008