Ikon för Rikstermbanken

exokrin

svensk term: exokrin
förklaring:

Exokrin utsöndring är när något utsöndras via en kanal eller gång. Både saliv och svett utsöndras via exokrin utsöndring.

Motsatsen är endokrin utsöndring, vilket betyder att något utsöndras direkt in i blodet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008