Ikon för Rikstermbanken

exogen

svensk term: exogen
definition:

som härstammar eller har bildats utanför kroppen

anmärkning:

Motsatsen är endogen, det vill säga kroppsegen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008