Ikon för Rikstermbanken

exocytos

svensk term: exocytos
definition:

avsöndring av produkter från en cell, genom att produkterna packas in i vesiklar (blåsor) som förs till cellmembranet och smälter samman med detta

anmärkning:

Produkterna töms då ut ur cellen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008