Ikon för Rikstermbanken

exkretion

svenska termer: exkretion
utsöndring
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008