Ikon för Rikstermbanken

excitation

svensk term: excitation
förklaring:

Inom nervfysiologin talar man om att nervceller exciteras vilket innebär att de aktiveras och för vidare nervimpulser till nästa nervcell.

Motsatsen till att nervcellerna exciteras är att de hämmas.

Excitation kan också innebära ett stimulerat och uppjagat sinnestillstånd ofta kombinerat med en stark oro.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008