Ikon för Rikstermbanken

excision

svensk term: excision
förklaring:

När man opererar bort delar av vävnad eller organ.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008