Ikon för Rikstermbanken

eugenol

svenska termer: eugenol
2-metoxi-4-(2-propenyl)fenol
beteckning/formel: C₁₀H₁₂O₂
förklaring:

klar oljig vätska som extraheras från eteriska oljor från framförallt kryddnejlika, muskot, kanel och lagerblad

anmärkning:

Eugenol hämmar tillväxten av bakterier redan i mycket låga koncentrationer, den är starkt antiseptisk. Den är också lokalbedövande.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008