Ikon för Rikstermbanken

etilefrin

svensk term: etilefrin
förklaring:

Etilefrin är ett hjärtstimulerande läkemedel och används vid ortostatisk hypotension, dvs. blodtrycksfall. Blodtrycksfall kan uppstå vid, exempelvis, snabba lägesändringar och kan bero på sjukdom eller läkemedelsbiverkan. Etilefrin verkar både på receptorer (små sensorer) i hjärtat och på kärlen. Då etilefrin aktiverar receptorer i hjärtat ökar dess verksamhet och blodtrycket ökar, aktiverar de receptorer på kärlen dras de samman vilket leder till att mer blod kommer till hjärtat. Effekten att mer blod kommer till hjärtat och att blodtrycket stiger kommer att resultera i att hjärnan effektivare försörjs med blod trots snabba lägesförändringar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008