Ikon för Rikstermbanken

ester

svensk term: ester
definition:

kemisk förening som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol

anmärkning:

Estrar används ofta industriellt som smak- eller luktämnen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008