Ikon för Rikstermbanken

esofagusobstruktion

svensk term: esofagusobstruktion
definition:

hinder för passage genom matstrupen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008