Ikon för Rikstermbanken

esofagoskopi

svensk term: esofagoskopi
definition:

undersökning av matstrupen med hjälp av ett optiskt instrument (esofagoskop)

anmärkning:

Med instrumentet kan även prov av matstrupen tas för vidare undersökningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008