Ikon för Rikstermbanken

esofagit

svensk term: esofagit
definition:

inflammation i matstrupen

anmärkning:

Den vanligaste orsaken är återflöde (reflux) av surt magsäcksinnehåll.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008