Ikon för Rikstermbanken

esofageal

svensk term: esofageal
definition:

som har med matstrupen att göra

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008