Ikon för Rikstermbanken

erytem

svensk term: erytem
definition:

diffus rodnad av huden

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008